Kancelaria adwokacka
Adwokat Klaudia Sołtysińska

Adwokat
Klaudia Sołtysińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Od 2014 roku jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Uchwałą z dnia 11 sierpnia 2016 została powołana w skład Komisji Inicjatyw "Nowoczesna Adwokatura" Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

W ramach prowadzonej praktyki zawodowej adwokat Klaudia Sołtysińska świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Usługi prawne obejmują w szczególności: udzielanie porad prawnych, przygotowywanie pism przedprocesowych/procesowych, reprezentowanie Klientów przed organami ścigania, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, a ponadto sporządzanie opinii prawnych oraz umów. Do zakresu świadczonych usług należy także stała obsługa prawna firm.

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w ramach:

Szkoleń w zakresie wdrożenia RODO

PRAWA CYWILNEGO

- porady prawne, sporządzanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych w zakresie m. in.:
- ochrony dóbr osobistych,
- prawa własności, współwłasności, ochrony własności i posiadania,
- nabycia własności przez zasiedzenie,
- ustanowienia służebności drogi koniecznej, przesyłu,
- ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska),
- najmu, najmu okazjonalnego,
- umowy darowizny (w tym również kwestie podatkowe),
- eksmisji,
- prowadzenia windykacji należności od dłużnika w ramach postępowania przedsądowego (wezwanie do zapłaty), jak i sądowego (pozew o zapłatę) oraz egzekucyjnego (wniosek o wszczęcie egzekucji),
- postępowanie wieczystoksięgowe, sprawdzanie stanu prawnego KW, wnioski o wpis/wykreślenie prawa własności, hipoteki.

PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

- porady prawne, sporządzanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych w zakresie m. in.:
- rozwodu (bez orzekania i z orzekaniem o winie), separacji, unieważnienia małżeństwa,
- podziału majątku wspólnego,
- ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dzieckiem,
- obowiązku alimentacyjnego,
- ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego.

PRAWA SPADKOWEGO

- porady prawne, sporządzanie wniosków i innych pism procesowych w zakresie m. in.:
- dziedziczenia ustawowego,
- testamentów, w tym kwestie wydziedziczenia,
- przyjęcia i odrzucenia spadku,
- postępowania o stwierdzenie nabycia spadku/poświadczenia dziedziczenia,
- działu spadku,
- umów dotyczących spadku.

PRAWA GOSPODARCZEGO/REJESTROWEGO

- doraźna bądź stała, kompleksowa obsługa prawna dla podmiotów gospodarczych w zakresie przygotowywania dokumentacji, wniosków o ich rejestrację/zmianę danych/przekształcenie oraz likwidację w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PRAWA KARNEGO

- porady prawne, sporządzanie apelacji, zażaleń, wniosków i innych pism procesowych w zakresie prawa karnego:
- materialnego (m. in. wystąpienie o zastosowanie środków probacyjnych - warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary),
- procesowego (m. in. kwestie tymczasowego aresztowania, prywatny akt oskarżenia),
- wykonawczego (m. in. wniosek o rozłożenie grzywny na raty/o umorzenie, o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności).

KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT KLAUDIA SOŁTYSIŃSKA

ul. Rakowicka 1, I p.
31–511 Kraków
(siedziba Kancelarii znajduje się tuż obok krakowskich sądów rejonowych, okręgowych, Sądu Apelacyjnego i Urzędu Miasta)

tel. 790 405 401
W celu umówienia terminu spotkania uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt.

k.soltysinska@krakowskiadwokat.pl

NIP: 6561882880
REGON: 122931340

Nr rachunku bankowego:
mBank 26 1140 2004 0000 3302 7483 5086